ECO BAG - SIÊU THỊ NGÀNH YẾN SÀO

KHAY NHẶT LÔNG YẾN

Mã sản phẩm:KHAY
Giá: 210.000 đ

KHAY NHẶT LÔNG YẾN

- Khay nhặt lông yến Inox

- Khay thiết kế nhặt lông yến nhanh hơn, hiệu quả hơn

- Com bo gồm khay và khăn nhặt yến

KHAY NHẶT LÔNG YẾN

- Khay nhặt lông yến Inox

- Khay thiết kế nhặt lông yến nhanh hơn, hiệu quả hơn

- Com bo gồm khay và khăn nhặt yến

7:00-17:00
0938 29 09 69
/*
X