ECO BAG DẠY MIỄN PHÍ 2 NGÀY CÁCH LÀM TINH CHẾ CHO KHÁCH HÀNG ECO BAG

ECO BAG DẠY MIỄN PHÍ 2 NGÀY CÁCH LÀM TINH CHẾ CHO KHÁCH HÀNG ECO BAG

ECO BAG DẠY MIỄN PHÍ 2 NGÀY CÁCH LÀM TINH CHẾ CHO KHÁCH HÀNG ECO BAG

ECO BAG DẠY MIỄN PHÍ 2 NGÀY CHO KHÁCH HÀNG ECO BAG
- Hướng dẫn quy trình và cách làm Yến sạch tại xưởng
- Điều kiện: KH của ECO BAG gửi 50 Gr yến thô cần làm trước để đăng ký lớp. Yến sau khi thực hành và sấy khô xong Khách lấy về sản phẩm mình làm được

7:00-17:00
0938 29 09 69
/*
X